Auto Parts Manager

Client: Prodajadelova.rs

Auto parts manager je sistem koji omogućava da lako i brzo ažurirate sve informacije o rezervnim delovima za automobile koji su potrebni za rad na e-shop portalu. Razvili smo sistem koji omogućava da se povežu svi šifarnici i da se brzo ažuriraju ti podaci na e-shop portalu Agent nabavke može efikasno da doda nove dobavljače i njihove cenovnike dok agent prodaje može lako da traži raspoložive artikle i njihove cene. Ponosni smo što naš klijent Auto Parts Online lako upravlja sa 500.000 artikala na svom portalu prodajadelova.rs.

Funkcionalnosti

  • Dobavljači i proizvođači
  • Cenovnici dobavljača
  • Prodajni cenovnici
  • API za integraciju sa spoljnim uslugama

Pružene usluge

  • Biznis analiza i dizajn rešenja
  • Postavka arhitekture
  • Razvoj softvera

Tehnologije

  • .NET Core 3.1
  • Angular 9
  • MS SQL Server