Plans & Goals

Client: Direct Media

Softver za planiranje marketinškog budžeta za klijente, kako na godišnjem tako i na mesečnom nivou. Funkcionalnost se sastoji od dva glavna ekrana (ekran za unos podataka o planiranju i ekran za analizu i pregled podataka). Glavna funkcionalnost je kreiranje i ažuriranje budžetskih planova, koji se mogu pregledati i uporediti sa drugim planovima / verzijama i realizacijom. Korisnici mogu filtrirati, unositi, upoređivati, analizirati, sačuvati, potvrditi i izvoziti podatke. Dostupni su detaljni i sažeti prikazi, isto kao i pregled na različitim nivoima.

Funkcionalnosti

 • Sinhronizacija sa drugim sistemima
 • Filtriranje podataka (agencije, agenti, klijenti, mediji, sub mediji) na osnovu prava korisnika
 • Godišnji i mesečni načini unosa
 • Automatsko izračunavanje parametara (prihod, rashod i dobit) na osnovu ulaznih parametara (neto, naknada agencije, klijent, avb dobavljač, avb. klijent, delta cene)
 • Rasporedjivanje godišnje vrednosti parametara na mesečne vrednosti
 • Rezime pregleda ukupnih parametara
 • Upoređivanje trenutne verzije plana sa drugim izvorima (planovi / verzije i realizacija)
 • Kopiranje vrednosti iz drugih izvora (planovi / verzije i realizacija) u trenutnu verziju plana
 • Zaključavanje / otključavanje podataka za uređivanje na nivou uloge korisnika
 • Čuvanje (arhiviranje) trenutne verzije plana
 • Pregledanje podataka na nivou klijenta ili medija
 • Izvoz podataka u excel

Pružene usluge

 • Analiza poslovnih zahteva i dizajn rešenja
 • Razvoj softvera
 • Integracija sa sistemom za potvrđivanje identiteta
 • Optimizacija performansi podataka
 • Održavanje i podrška

Tehnologije

 • .NET Core 2.0
 • Angular 5
 • MS SQL Server