Sentinel Pro

Client: Direct Media

SentinelPro je platforma za pravljenje medija planova i praćenje realizacije planova. Ova aplikacija pomaže medija planerima da planiraju i prate realizaciju marketinške kampanje za svoje klijente u štampanim, digitalnim, outdoor i radio medijima. Account menadžeri mogu da kreiraju kampanje za klijente, planeri mogu da naprave medija plan i vide ukupan planirani budžet. Dalje, tokom realizacije kampanja, sistem izračunava ostvarenu budžetsku potrošnju na osnovu stvarnih realizovanih emitovanja reklama, tako da planeri mogu pratiti i prilagoditi planove kako bi odgovarali ciljnom budžetu klijenta za kampanju.

Funkcionalnosti

 • Kampanje – modul za kreiranje i upravljanje medijskim kampanjama za radio, digital, print i outdoor medije
 • Planiranje – modul za planiranje medijskih kampanja za radio, digital, print i outdoor medije
 • Monitoring – modul za praćenje medijskih kampanja
 • Cenovnici – modul za upravljanje cenovnicima emitera za radio, digital, print i outdoor medije
 • Uslovi – modul za upravljanje uslovima plaćanja za emitere

Pružene usluge

 • Analiza poslovnih zahteva i dizajn rešenja
 • Postavka arhitekture rešenja
 • Razvoj softvera
 • Integracija sa sistemom za autentikaciju
 • Optimizacija performansi podataka

Tehnologije

 • .NET Core 3.1
 • Angular 9
 • MS SQL Server