Sentinel TV

Client: Direct Media

Sentinel TV je aplikacija koja pomaže TV medija planerima da planiraju i prate TV kampanje. Account menadžeri mogu kreirati kampanje za klijente, planeri mogu praviti medija plan u kom se vrši izbor TV emisija na kojima će se prikazivati reklame, kao i videti rejtinzi za te TV emisije na osnovu dana emitovanja i videti ukupni planirani budžet. Tokom realizacije kampanja sistem povlači stvarne rejtinge i izračunava realizovanu budžetsku potrošnju, tako da planeri mogu da prate i prilagođavaju planove tako da odgovaraju ciljnom budžetu klijenta za kampanju.

Funkcionalnosti

 • Kampanje – modul za kreiranje i upravljanje TV medijskim kampanjama
 • Planiranje – modul za planiranje TV medijskih kampanja
 • Monitoring – modul za praćenje TV medijskih kampanja
 • Cenovnici – modul za upravljanje cjenovnicima za TV medije
 • Uslovi – modul za upravljanje uslovima plaćanja za televizijske emitere

Pružene usluge

 • Analiza poslovnih zahteva i dizajn rešenja
 • Razvoj softvera
 • Integracija sa Nielsonom
 • Integracija sa sistemom za autentikaciju
 • Optimizacija performansi podataka
 • Održavanje i podrška

Tehnologije

 • .NET Framework 4.6
 • .NET 5
 • AngularJS
 • MS SQL Server